Disclaimer

Niets uit de tekst of  grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of  openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een  geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de  gehele of gedeeltelijke bewerking, tenzij hiervoor door ons uitdrukkelijk en  schriftelijk toestemming is gegeven.  Hoewel bij  het ontwikkelen en onderhouden van onze website de grootst mogelijke  zorgvuldigheid werd en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat  bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet juist weergegeven  is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden  ondernomen op basis van de informatie op deze website. Er wordt dan ook  geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onjuistheden van  welke aard dan ook.